781 990 058 oraz 572 713 508 biuro@eto.org.pl

O Fundacji

Fundacja Ewangelickie Towarzystwo Oświatowe powstała w 2007 roku, od początku swojej działalności realizowała cele jakimi były i są prowadzenie działalności edukacyjnej, propagowanie tradycji narodowych i patriotycznych, rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej jak również upowszechnianie wiedzy o protestantyzmie i wartościach ewangelickich. W pierwszych latach istnienia Fundacji te działania skupione były wokół dzieci i młodzieży z obu warszawskich parafii ewangelickich. Od 2013 roku, kiedy otworzyliśmy pierwszą naszą placówkę edukacyjną – Przedszkole Szkrabki, a w następnym roku – Szkołę Podstawową im. Samuela Bogumiła Lindego, nasze działania są skierowane również do dzieci i młodzieży uczęszczających do naszych placówek.

nauczanie

Działalność Fundacji

Szkoła Podstawowa im. S.B. Lindego w Warszawie

Szkoła podstawowa im. Samuela Bogumiła Lindego powstała w 2014, w pierwszym roku uczyło się w niej 17 uczniów w dwóch klasach pierwszych, od tej pory przyjmujemy co roku 3 nowe klasy i tak stopniowo rośniemy aż w 2022 osiągniemy docelową liczbę uczniów. W naszej szkole podstawa programowa określona przez MEN jest uzupełniona o dodatkowe godziny z języka angielskiego, zajęć muzycznych i matematyki.

Przedszkole Szkrabki w Warszawie

Przedszkole Szkrabki powstało w 2013 roku, przyjmujemy dzieci od 2,5 roku życia, prowadzimy klasy zero, które przygotowują dzieci do podjęcia nauki w szkole Lindego. W realizujemy autorski program “Twórcza Zabawa Kreatywne Myślenie”, którego autorką jest nasza nauczycielka.

Działania Charytatywne

Charytatywny Kiermasz Świąteczny oraz Konkurs „Moje Życzenia Świąteczne” to cykliczne przedświąteczne działania Fundacji oraz społeczności skupionej wokół szkoły i przedszkola. Nasze działania wspierają najbardziej potrzebujących, jednocześnie promując talenty dzieci młodzieży i dorosłych.

Rekrutacja do szkoły i przedszkola

Zapraszamy serdecznie na spotkanie informacyjne  online dla rodziców 20.01.2021 o godz.18:00 roku o metodach pracy w Szkole Lindego. Na spotkaniu przekażemy również garść informacji o rekrutacji do klas 1 i klas 0 (zerówek) Przedszkola Szkrabki w roku szkolnym 2021/22 oraz do klas starszych (pojedyncze wolne miejsca). Aby wziąć udział w spotkaniu (otrzymać link) należy skontaktować się z sekretariatem Szkoły. Zapraszamy!